Dictionar

Rezultate secundare (Forestiere.):

Abataj

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abattage, it. abbattaggio)

1. acțiunea de a extrage minereu într-o mină.

2. loc de extragere a unui minereu, a unei roci dintr-un zăcământ; operaţia însăşi.

3. ~ frontal = abataj al minereului făcut pe un front foarte lung în direcția filonului.

4. ciocan de ~ = instrument acționat cu aer comprimat, cu ajutorul căruia se desprinde cărbunele în straturile cu înclinație mare.

5. doborâre a arborilor în exploatările forestiere.

6. acțiunea de a ucide un animal; sacrificare a animalelor, la abator.

7. (marinărie) înclinare a unei nave spre a putea fi carenată; carenaj.


Afectaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. affectation, lat. affectatio)

1. purtare nefirească, studiată, artificială.

2. programare pe termen lung a unei exploatări forestiere.

3. (cib.) instrucţiune care o valoare unei variabile.


Schider

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Skidder)

1. troliu mecanic cu cabluri, în exploatările forestiere pentru scoaterea trunchiurilor de arbori din parchetul de exploatare.


Silvicultură

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. sylviculture)

1. ştiinţă care se ocupă cu studiul culturii, amenajării şi exploatării pădurilor.

2. ramură a economiei forestiere.


Silvoamelioraţii

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. sylvo-améliorations)

1. ansamblu de lucrări menite combată degradarea terenurilor forestiere.


Silvotehnică

Parte de vorbire: s.
Origine: (silvo- + tehnică)

1. aplicarea în practică, pe scară de producţie, a rezultatelor obţinute de ştiinţa silvică în vederea realizării obiectivelor economiei forestiere.