Dictionar

Rezultate principale (Formular):

Formular

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. formulaire)

1. imprimat care se completează în vederea întocmirii unui act.

2. carte cuprinzând formule uzuale dintr-un anumit domeniu; culegere de formule.


Rezultate secundare (Formular):

Formularistic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (formular + -istic/ă/)

1. adj. referitor la formularistică.

2. s. f. activitatea de întocmire a formularelor.


Antorism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. anthorisme, cf. gr. anthorismos)

1. procedeu stilistic constând în înlocuirea unui cuvânt cu altul, considerat mai puternic sau mai exact; reformulare mai precisă, mai directă.


Apoftegmă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. apophtegme, gr. apophthegma)

1. formulare aforistică memorabilă; maximă, sentinţă, adagiu.


Asus

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. assus)

1. partea detaşabilă a formularelor dintr-un chitanţier etc.


Blanchetă 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Blankett)

1. formular tipărit pentru cecuri, telegrame etc.


Coloană

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. colonne)

1. stâlp cilindric de piatră, marmură etc. destinat susţină un antablament.

2. formaţie cu aspect de stâlp apărută în peşteri prin unirea unei stalactite cu o stalagmită.

3. ~ vertebrală = şira spinării.

4. parte dintr-un catarg care iese deasupra punţii.

5. masă a unui fluid care ia formă cilindrică atunci când este închisă într-un tub sau când ţâşneşte cu putere dintr-o conductă.

6. secţiune verticală a unei pagini tipărite sau manuscrise.

7. rubrică (într-un formular, într-un registru etc.).

8. şir vertical de cifre.

9. denumire a mai multor aparate în chimie şi în industria chimică, dintr-o manta verticală, cilindrică, de metal etc., conţinând materiale absorbante, filtrante etc.

10. convoi de oameni, animale, vehicule, nave, care merge rânduit în şiruri paralele în adâncime.

11. ~a a cincea = grup de trădători în slujba duşmanului, care organizează diversiuni, acte de sabotaj etc. pentru a dezorganiza spatele frontului.

12. (cinem.) ~ sonoră = ansamblu de sunete care însoţeşte imaginile unui film.


Concizie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. concision, lat. concisio)

1. calitate de a fi concis; formulare scurtă.