Dictionar

Rezultate principale (Frecvenţă):

Frecventa

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. frequentare, fr. fréquenter)

1. a merge cu regularitate, sistematic (la cursuri, la spectacole).

2. a vizita deseori pe cineva.


Frecvenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. frequentia, fr. fréquence)

1. repetare deasă şi regulată a unei mişcări, acţiuni etc.

2. participare a studenţilor, a elevilor la cursuri.

3. număr al repetărilor unui fenomen periodic în unitatea de timp.

4. mărime egală cu numărul de vibraţii pe secundă ale unei mişcări vibratorii.


Frecvenţă

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT frequentia

2. FR fréquence

3. EN frequency

4. DE Frequenz; Häufigkeit

5. RU встречaемость; чaстотa

6. HU sűrűség, helyi állandóság


Rezultate secundare (Frecvenţă):

Audiofrecvenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. audiofréquence)

1. frecvenţă a oscilaţiilor sonore percepute de auz.


Frecventabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. fréquentable)

1. care poate fi frecventat.


Frecventativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. frequentativus, fr. fréquentatif)

1. (despre verbe) care arată o repetare a unei acţiuni.


Girofrecvenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. gyrofréquence)

1. (electron.) număr de ture pe secundă făcute de electroni în jurul liniilor de inducţie ale unui câmp magnetic uniform.


Hiperfrecvenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. hyperfréquence)

1. frecvenţă foarte înaltă a unei mişcări periodice.

2. undă electromagnetică cu lungime de ordinul centimetrului, mai ales în radar.


Radiofrecvenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. radiofréquence)

1. frecvenţă mică, specifică radioundelor.


Absenteism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. absentéisme, engl. absenteeism)

1. absenţă frecventă şi nemotivată dintr-un loc de muncă.

2. mod de exploatare a pământului printr-un intermediar.

3. neparticiparea la alegeri sau la şedinţe politice.

4. ~ parlamentar = practică folosită de deputaţii opoziţiei constând în neparticiparea la sesiunile parlamentului, pentru întârzierea sau blocarea adoptării unor legi.


Actinobaciloză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actinobacillose)

1. boală, frecventă la taurine, asemănătoare actinomicozei, prin adenopatie şi abcese.


Antianginos, -oasă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. antiangineux)

1. (medicament) capabil reducă frecvenţa, intensitatea crizelor anginoase.


Antifazat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. antiphasé)

1. (despre două mărimi armonice de aceeaşi frecvenţă) cu o diferenţă de fază care corespunde unei jumătăţi de perioadă.


Antivibrator, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. anti-vibrateur)

1. (despre un sistem tehnic) care împiedică vibraţiile de o anumită frecvenţă.


Armonic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. harmonique, lat. harmonicus, gr. harmonikos)

1. bazat pe principiile armoniei; armonios.

2. sunete ~ce (şi s. f.) = sunete de diferite înălţimi, a căror frecvenţă reprezintă un multiplu întreg al unei frecvenţe fundamentale; oscilaţie = oscilaţie a unei mărimi care variază periodic după anumite legi; (mat.) diviziune = ansamblu de patru puncte coliniare, din care două împart segmentul celorlalte două în acelaşi raport.