Dictionar

Rezultate secundare (Gheţar):

Ablaţiune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. ablation, lat. ablatio)

1. îndepărtare chirurgicală din corpul uman (o tumoare, un calcul, un organ bolnav); exereză, extirpare.

2. transportare a materialelor rezultate din dezagregarea rocilor.

3. reducere a masei unui gheţar sau a zăpezii prin topire şi evaporare.

4. fenomen fizic în urma căruia un meteorit, satelit etc., pierde din substanţă datorită încălzirii sale până la incandescenţă.


Circ

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cirque, lat. circus)

1. construcţie vastă descoperită, de forma unui amfiteatru, unde aveau loc jocurile publice (la romani).

2. reprezentaţie al cărei program cuprinde numere de gimnastică, acrobaţie, dresaj de animale etc.

3. incinta circulară unde se desfăşoară spectacolele de circ (2).

4. depresiune circulară în regiunile înalte ale munţilor, formată prin eroziune sau prin acţiunea unui gheţar.

5. ~ lunar = crater lunar.


Confluenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. confluence, lat. confluentia)

1. loc unde se unesc două cursuri de apă sau limbile a doi gheţari.

2. (fig.) punct de întâlnire, contact.


Criofloră

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cryoflore)

1. flora regiunilor înzăpezite sau cu gheţari.


Criogenie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cryogénie)

1. tehnica producerii temperaturilor foarte joase.

2. metoda îmbălsămării prin îngheţare.


Criologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cryologie)

1. studiul legilor de congelare a soluţiilor.

2. capitol al fizicii care studiază procedeele de obţinere a temperaturilor joase, proprietăţile corpurilor şi fenomenelor specifice care se petrec în apropiere de zero absolut; crionică.

3. tehnica îngheţării organismului.