Dictionar

Rezultate principale (Grupare):

Grupare

Parte de vorbire: s.
Origine: (grupa)

1. acțiunea de a (se) grupa.

2. grup de persoane unite prin idei, concepții, interese comune.

3. (mil.) întrunire temporară de subunități, unități sau mari unități diferite, sub o comandă unică, în vederea unei misiuni de luptă.

4. ansamblu de atomi legați între ei, a căror prezență în molecula unei substanțe determină o funcție chimică.


Rezultate secundare (Grupare):

Agregare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. agrégation, lat. aggregatio)

1. faptul de a se agrega; agregaţie.

2. alipire, unire într-un tot; grupare, asociere.

3. stare de ~ = fiecare dintre cele trei stări de consistenţă a materiei.


Algocenoză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. algocénose)

1. grupare naturală din indivizii uneia sau ai mai multor specii de alge.


Alinia

Parte de vorbire: vb.
Origine: (după fr. aligner)

1. tr., refl. a (se) aşeza în linie dreaptă.

2. tr. a îndrepta traseul unei străzi.

3. refl. (despre ţări) a se asocia într-o grupare pe baza unui tratat.


Asociaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. association)

1. asociere, unire, întovărăşire.

2. (biol.) grupare a indivizilor unei singure specii sau ai unor specii diferite.

3. grupare, unire constituită printr-un statut.

4. legătură specifică între două sau mai multe procese şi produse psihice (reprezentări, idei, sentimente etc.).

5. (chim.) ~ moleculară = grupare de două sau mai multe molecule identice.


Auxocrom, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. auxochrome)

1. (hormon vegetal) care are rolul de a stimula sinteza pigmenţilor.

2. (grupare de atomi) care, introdusă în molecula unei combinaţii organice colorate, îi intensifică culoarea şi îi conferă afinitate pentru materialul pe care se aplică.


Azo

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. azo)

1. grupare funcţională (-N=N-) în structura moleculară a unor substanţe, legată cu doi radicali hidrocarbonaţi.