Dictionar

Rezultate secundare (Grupe):

Grupet

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. gruppetto)

1. (muz.) ornament melodic (notat prin semnul ~ plasat deasupra unei note) din execuţia a patru sunete într-o singură măsură (împreună cu sunetul principal).


Anamorfism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anamorphisme)

1. evoluţie morfologică progresivă la grupele de plante din timpurile geologice.

2. formare de minerale cu o compoziţie mai complicată şi cu densitate moleculară mai mare.


Anizostenie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anisosthénie)

1. inegalitate a tonusului în unele grupe de muşchi.


Aranjament

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. arrangement)

1. acord, înţelegere.

2. mod de alcătuire, de dispunere.

3. ~ muzical = transcriere a unei piese muzicale pentru alte instrumente sau formaţii decât acelea pentru care a fost compusă.

4. (mat.; pl.) totalitatea posibilităţilor de aşezare a unui număr dat de obiecte, astfel încât două grupe oarecare difere între ele fie prin natura obiectelor, fie prin ordinea lor.


Balanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. balance)

1. instrument pentru măsurarea greutăţii corpurilor prin echilibrarea lor cu greutăţi-etalon; cântar.

2. a pune în ~ = a judeca bine faptele înainte de a lua o hotărâre.

3. (fin.) raport între două sume, două conturi etc.; tabel, situaţie cu un asemenea raport.

4. ~ comercială = raportul dintre valoarea importului şi exportului unei ţări pe o perioadă de timp dată; ~ contabilă = situaţie recapitulativă şi periodică ce regrupează la un moment dat sumele şi soldurile conturilor debitoare şi creditoare; ~ de plăţi = raportul dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de către o ţară în relaţiile sale cu alte ţări într-o perioadă de regulă un an.

5. al şaptelea semn al zodiacului (23 septembrie - 22 octombrie).


Biliniar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. bilinéaire)

1. (mat.; despre forma unui polinom liniar şi omogen) cu două grupe diferite de variabile.


Bosism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bossisme)

1. organizare electorală puternic dezvoltată în S.U.A., potrivit căreia alegătorii se grupează în jurul şefilor.