Dictionar

Rezultate principale (Identitate):

Identitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. identité, lat. identitas)

1. însuşirea a ceea ce este identic.

2. asemănare, similitudine perfectă.

3. ansamblu de date prin care se identifică o persoană.

4. (mat.) egalitate între două expresii algebrice, adevărată, indiferent de valorile numerice ale literelor ce le compun.


Rezultate secundare (Identitate):

Transidentitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. transidentité)

1. identitate sexuală psihică în contradicție cu sexul biologic.

2. identitate plurală, care traversează mai multe definiții (ex. transculturalitate și transidentitate).


Asonanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. assonance, it. assonanza)

1. rimă imperfectă sprijinită numai pe identitatea vocalei finale accentuate.

2. repetare a aceleiaşi vocale accentuate într-un vers sau într-o frază, însoţită de consoane asemănătoare, pentru a produce efecte expresive.


Buletin

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bulletin)

1. act, livret oficial care atestă identitatea unei persoane.

2. adeverinţă prin care se consemnează ceva.

3. scurtă comunicare oficială cuprinzând informaţii de actualitate.

4. periodic editat de o instituţie specializată: referate, studii şi informaţii dintr-un anumit domeniu; publicaţie periodică oficială care cuprinde legi, decrete, decizii etc.

5. ~ de vot = imprimat cu numele candidaţilor la o alegere.


Comunitarism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (comunitar + -ism, cf. fr. communautarisme)

1. caracter comunitar.

2. doctrină care vizează organizarea societății sub formă de comunități de persoane care împărtășesc aceeași identitate culturală, etnică sau religioasă.


Consens

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat., fr. consensus)

1. înţelegere deplină, acord, identitate de opinii.


Consimilitudine

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. consimilitude)

1. asemănare totală, identitate.

2. egalitate.


Consubstanţialitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. consubstantialité)

1. calitatea a ceea ce este consubstanţial; unitate şi identitate de substanţă.