Dictionar

Rezultate principale (Indică):

Indica

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. indiquer, lat. indicare)

1. a arăta, a desemna; a face cunoscut, a semnala.

2. a recomanda, a prescrie (un tratament).


Rezultate secundare (Indică):

Contraindica

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. contre-indiquer)

1. a interzice ceva (unui bolnav); a da o indicaţie contrară.


Indican

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. indican)

1. (chimie) glucozidă conținută de plantele care furnizează indigoul.

2. (med.) substanță prezentă în urina omului în cazurile de insuficiență hepatică sau ca manifestare a bolii Hartnup.


Indicanemie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. indicanémie)

1. prezenţa indicanului în sânge.


Indicanurie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. indicanurie)

1. prezenţa indicanului în urină.


Indicare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (v. indica)

1. acțiunea de a indica și rezultatul ei; arătare, semnalare; recomandare.


Indicaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. indication, lat. indicatio)

1. îndrumare, informaţie, indiciu, lămurire.


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Abreviativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abréviatif)

1. care abreviază.

2. care indică o abreviere.


Abscisă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abscisse, lat. /linea/ abscissa)

1. (mat.) număr real care indică pe o axă lungimea şi sensul segmentului cuprins între originea axei şi un punct dat, determinând poziţia acestuia.

2. prima coordonată carteziană (orizontală) a unui punct.


Accelerando

Parte de vorbire: adv.
Origine: (it. accelerando)

1. (muzică) (ca indicație de execuție) din ce în ce mai repede, grăbind.

2. indicație de tempo care cere interpretului accelerarea, creșterea mișcării; incalzando.


Accent

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accent, lat. accentus)

1. intonaţie specială a unei silabe dintr-un cuvânt prin mărirea intensităţii vocii.

2. semn grafic care indică această intonaţie.

3. (muz.) emisiune mai intensă a unui sunet, a unui acord.

4. mod specific de a vorbi o limbă, un dialect.

5. inflexiune afectivă a vocii.

6. (fig.) importanţă.

7. a pune ~ul (pe) = a sublinia, a scoate în relief.


Activist, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (fr. activist, rus. aktivist)

1. (adept) al activismului.

2. I. care se referă la activism.

3. II. membru militant al unui partid, sau al unei organizaţii de masă.

4. susținător al activismului (doctrină care susține acțiunea directă).

5. propagandist pentru o mișcare politică sau sindicală.

6. (antonim) pasivist.