Dictionar

Rezultate secundare (Inv.):

Invada

Parte de vorbire: vb.
Origine: (it., lat. invadere)

1. a năvăli asupra unei ţări (pustiind-o, jefuind-o); a năpădi, a cotropi.

2. (fig.) a cuprinde.


Invadator, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (invada + -tor)

1. (cel) care invadează; cotropitor.


Invagina

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. invaginer)

1. (despre porţiuni de organe, ţesuturi) a se întoarce spre interior prin invaginaţie.


Invaginaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. invagination)

1. întoarcere a unei porţiuni de organ sau de ţesut spre interior, pătrunzând într-o cută proprie.


învălătucitură

Parte de vorbire: s.f. (înv.)
Origine: (învălătuci + -ură)

1. învălătucire, învălătucit.

2. (fig.) încurcătură.


Invalid, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. invalide, lat. invalidus)

1. adj., s. m. f. (om) infirm, mutilat.

2. adj. (despre acte, raţionamente etc.) nevalabil; nul.


Abducţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abduction, lat. abductio)

1. mişcare de îndepărtare a unui membru de planul de simetrie a corpului.

2. (înv.) abducțiune.


Abecedar

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat. abecedarius, fr. abécédaire)

1. carte elementară pentru învăţarea scrisului şi cititului.

2. (fig.) primele noţiuni ale unei ştiinţe sau profesiuni; abc.


Abitaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. habitation, lat. habitatio)

1. drept de folosinţă a unei case, proprietate a altcuiva.

2. (înv.) abitațiune.

3. (var.) habitație.


Ablegat

Parte de vorbire: s.m.
Origine: (fr. ablégat, lat. ablegatus, germ. Ablegat)

1. legat al papei.

2. (Trs.; înv.) deputat.


Abreviaţie

Parte de vorbire: (înv.) s.f.
Origine: (fr. abréviation, lat. abbreviatio)

1. abreviere, prescurtare.

2. var. înv. abreviațiune.


Absolvent, -ă

Parte de vorbire: s.m.f.
Origine: (germ. Absolvent, lat. absolvens)

1. persoană care a terminat un ciclu sau o formă de învățământ.