Dictionar

Rezultate secundare (Izvor):

Amonte

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. a monte)

1. în ~ = situat pe cursul superior al unui râu, spre izvor.


Apud

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. apud, la)

1. (ca trimitere la un text, ca izvor informativ) după, la.


Artezian, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. artésien)

1. (fântână, izvor) din care apa ţâşneşte în sus.


Budism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bouddhisme)

1. religie asiatică, care, considerând viaţa un izvor de iluzii şi suferinţe, propovăduieşte renunţarea la orice plăceri şi atingerea repaosului absolut (nirvana) prin contemplare şi asceză.


Caracter

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. caractère, lat. character, gr. kharakter)

1. ansamblu de trăsături psihico-morale distincte, relativ stabile, definitorii pentru om.

2. dans de ~ = dans prin ale cărui figuri se exprimă acţiuni sau sentimente; comedie de ~ = comedie a cărei intrigă izvorăşte din conflictul creat între caracterele personajelor.

3. personalitate morală caracterizată prin voinţă fermă, corectitudine şi consecvenţă, integritate etc.

4. individualitate cu trăsături psihice complexe, într-o operă literară.

5. particularitate de structură, formă, substanţă sau funcţie a unui organism.

6. caracteristică a unui lucru, fenomen.

7. element al unui alfabet; literă, semn grafic de acelaşi corp şi aceeaşi familie.

8. (inform.) literă, cifră, semn particular.

9. (mat.) numărul de elemente care ocupă după o permutare acelaşi loc ca şi înainte de aceasta.


Combustibil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. combustible)

1. (material) care arde în prezenţa unui comburant, izvorând energie calorică.