Dictionar

Rezultate secundare (Judecăţi):

Afirmativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. affirmatif, lat. affirmativus)

1. (şi adv.) care afirmă ceva; pozitiv.

2. (log.; despre judecăţi) care enunţă aparenţa însuşirii exprimate de predicat la obiectul exprimat de subiect.


A fortiori

Parte de vorbire: loc. adv., adj. inv.
Origine: (lat. a fortiori, cu atât mai mult)

1. care se impune cu necesitate.

2. (log.; despre raţionamente) care constă în trecerea de la o judecată la alta pe baza faptului în favoarea celei de-a doua judecăţi există tot atâtea temeiuri.


Antecedent, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.n.
Origine: (fr. antécédent, lat. antecedens)

1. I. care precede (cel mai adesea imediat) în timp; care este anterior.

2. (vorbind de un curs de apă) care prezintă un fenomen de antecedență.

3. (despre o vale) care s-a stabilit înaintea unei deformări tectonice.

4. II. faptă, întâmplare anterioară unui fapt, unei stări actuale.

5. ~ penal = fapt penal privind trecutul unui inculpat.

6. (logică) primul termen al unei judecăţi ipotetice; tot ceea ce poate constitui premisa unei demonstraţii.

7. prima secţiune a unei unităţi melodice structurată binar.

8. (muzică) prima expunere tematică într-o lucrare elaborată prin tehnica contrapunctului.

9. (antonime) posterior, subsecvent, ulterior.


Antiteză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. antithèse, gr. antithesis)

1. opoziţie dialectică între două fenomene, idei, judecăţi.

2. figură de stil care exprimă opoziţia dintre două idei, fenomene, situaţii, personaje etc. puse reciproc în lumină.

3. (fil.; la Hegel) treapta a doua a triadei, opusă tezei.


Apodictic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. apodictique, lat. apodicticus)

1. (despre judecăţi, raţionamente) care exprimă raporturi şi legături necesare între fenomene.

2. care nu permite opoziţie; indiscutabil.


Asertoric, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. asertorique)

1. (despre propoziţii, judecăţi) care enunţă simplu ceva; cu caracter asertiv.