Dictionar

Rezultate secundare (Lânii;):

Anticlor

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. antichlore)

1. substanţă care fixează clorul, la decolorarea pastei de celuloză sau a lânii.


Argonaut

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. argonaute, gr. argonautes)

1. (mit.; pl.) eroi antici greci care au plecat în Colchida (pe corabia „Argo”) în căutarea lânii de aur.

2. (fig.) navigator îndrăzneţ.

3. moluscă cefalopodă din mările calde.


Lanolină

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. lanoline)

1. substanţă grasă, gălbuie, din spălarea lânii brute, folosită în medicină, în industrie şi în cosmetică.


Leviatan

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. léviathan)

1. monstru biblic distructiv.

2. (în basme) căpcăun.

3. (fig.) organizaţie statală şi politica absolutistă.

4. maşină industrială de spălare a lânii.


Malofagie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. mallophagie)

1. pervertirea gustului la ovine prin consumarea lânii.


Melană

Parte de vorbire: s.
Origine: (me/tan/ + -lană, n. com.)

1. fibră textilă sintetică cu proprietăţi asemănătoare lânii.