Dictionar

Rezultate principale (Limita):

Limita

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. limiter, lat. limitare)

1. a (se) mărgini, a (se) fixa între anumite limite, a (se) restrânge.

2. a menţine nivelul unui semnal electric în limite prestabilite.


Limită

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. limite, lat. limes, -itis)

1. valoare extremă (maximă sau minimă) a unei mărimi.

2. ceea ce mărginește ceva; hotar; margine.

3. la ~ = în caz extrem.

4. cel mai înalt sau cel mai profund ton pe care-l poate emite o voce, un instrument.

5. (mat.) valoare fixă către care tind valorile unei mărimi variabile.

6. (fig.) punct până la care pot ajunge posibilitățile cuiva.


Rezultate secundare (Limita):

Delimita

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. délimiter, lat. delimitare)

1. tr., refl. a (se) mărgini, a (se) limita, a (se) contura.


Limită de răspândire

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT limes distributiones

2. FR limite de dispersion

3. EN limit of distribution

4. DE Verbreitungsgrenze

5. RU rрaницa aреaлa; rрaницa рaспрострaнения.

6. HU elterjedési határ


Limită; hotar

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT limes

2. FR limite; borne; confins

3. EN limit; border; boundary

4. DE Grenze

5. RU rрaницa; предел

6. HU határ


Limitabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. limitable)

1. susceptibil a fi limitat.


Limitantă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. limitante)

1. (anat.) formaţie fină, lamelară, care separă două categorii de ţesuturi din constituţia aceluiaşi organ.


Limitat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (limita)

1. restrâns; fix.

2. (fig.) cu posibilităţi intelectuale reduse; mărginit, obtuz.


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Acvastat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aquastat)

1. termostat pentru limitarea temperaturii apei într-un cazan.


Alveolopalatal, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. alvéolopalatal)

1. (despre consoane) articulat la limita alveolelor şi a palatului dur.


Amfiartroză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. amphiarthrose)

1. articulaţie a oaselor cu un grad limitat de mobilitate.


Antidecapant

Parte de vorbire: s.
Origine: (anti- + decapant)

1. substanţă pentru delimitarea întinderii suprafeţei de lipire dintre două piese metalice.


Antipaludic, -ă

Parte de vorbire: adj., s.n.
Origine: (fr. antipaludique)

1. (medicament) care vizează limitarea sau eradicarea malariei; antimalaric.