Dictionar

Rezultate principale (Linie):

Linie

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. linea, germ. Linie, fr. ligne)

1. figură continuă cu o singură dimensiune, descrisă de un punct prin deplasare sau obținută prin intersecția a două suprafețe.

2. trăsătură imaginară care arată o direcție dată, o limită etc.

3. descendență, filiație.

4. sistem de fortificații.

5. șirul luptătorilor într-o bătălie; direcția generală a pozițiilor trupelor.

6. cele două șine paralele pe care merge trenul; totalitatea instalațiilor unei căi ferate.

7. legătură aeriană sau maritimă între două puncte.

8. legătură de telecomunicații între două puncte.

9. (pl.) trăsăturile caracteristice ale unui obiect, ale feței cuiva; contur, profil.

10. ținută.

11. (fig.) orientare; direcție.

12. (poligr.) rând într-o pagină.

13. placă subțire de metal cu care se imprimă liniile sau se distanțează rândurile.

14. riglă.

15. (mar.) ecuator.

16. gamă de produse (cosmetice).


Rezultate secundare (Linie):

Colonlinie

Parte de vorbire: s.
Origine: (după germ. Kolumnenlinie)

1. linie care marchează începutul textului de colontitlu.


Hidroizolinie

Parte de vorbire: s.
Origine: (hidro- + izolinie)

1. curbă care uneşte punctele cu acelaşi nivel al apei din diferite lucrări miniere, în diverse perioade de timp.


Hiperfoliculinie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. hyperfolliculinie)

1. (med.) secreţie excesivă de foliculină în organism; hiperfoliculinism.

2. (antonime) hipofoliculinism, hipofoliculinie.


Hipofoliculinie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. hypofolliculinie)

1. (med.) secreţie insuficientă de foliculină a ovarului; hipofoliculinism.

2. (antonime) hiperfoliculinie, hiperfoliculinism.


Interlinie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. interligne)

1. (poligr. tradiţională) linie de plumb mai puţin înaltă decât literele, la răritul rândurilor de text; durşus.

2. linie la suprafaţa tegumentelor, traiectul unei articulaţii.


Izolinie

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Isolinie)

1. linie ce uneşte punctele în care o mărime are aceeaşi valoare.


Abate (2)

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. abbattere, fr. abattre)

1. (tr., intr., refl.) a (se) îndepărta de la direcția inițială sau normală.

2. (fig.) a (se) îndepărta de la o normă fixată, de la o linie de conduită, de gândire etc.

3. (refl.) (despre fenomene ale naturii, calamități, nenorociri) a se produce pe neașteptate (cu forță).

4. (refl.) a se năpusti (asupra).

5. (refl.) a se opri în treacăt undeva sau la cineva (părăsind drumul inițial).

6. (refl., intr.) a-i veni ideea, a-i trece prin minte; a i se năzări.

7. (tr.) a întrista, a deprima, a descuraja.

8. (tr.) a doborî, a culca la pământ.

9. (refl.) a cădea.


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Aerian, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. aérien)

1. aflat în aer sau care conţine aer.

2. produs în aer.

3. referitor la aviaţie.

4. linie = traseu aeronautic; alarmă = alarmă prin care se anunţă un atac aerian.

5. (fig.) diafan, transparent; vaporos.

6. (fam.) distrat, visător.


Agonă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. agone)

1. linie care uneşte punctele de pe glob cu declinaţie magnetică zero.


Agonic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (germ. agonisch)

1. referitor la agonie; care este în agonie.

2. (fiz.) curbă = linie de declinație magnetică zero; agonă.


Alinia

Parte de vorbire: vb.
Origine: (după fr. aligner)

1. tr., refl. a (se) aşeza în linie dreaptă.

2. tr. a îndrepta traseul unei străzi.

3. refl. (despre ţări) a se asocia într-o grupare pe baza unui tratat.