Dictionar

Rezultate principale (Lucrare):

Lucrare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (vb. lucra)

1. acțiunea de a lucra și rezultatul ei; muncă, activitate.

2. expr. a pune în ~ = a începe executarea (a ceva), a pune în practică.

3. (înv.) muncă, activitate, efort pentru a realiza ceva.

4. (concr.) lucru realizat printr-o muncă fizică sau intelectuală.

5. studiu scris asupra unui anumit subiect; scriere, operă artistică sau științifică.

6. spec. operație sau ansamblu de operații efectuate cu ajutorul mașinilor, utilajelor etc., precum și materialele și manopera respectivă, în vederea realizării, reparării, transformării etc.; sistem tehnic realizat printr-o astfel de operație.

7. ~a solului = ansamblul lucrărilor de arat, grăpat etc. executate în vederea creării unor condiții optime de încolțire și de creștere a plantelor.

8. ~a pământului = agricultură.

9. înfăptuire, realizare.

10. fig. (rar) lucrătură.


Rezultate secundare (Lucrare):

Macroprelucrare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după engl. macroprocessing)

1. (inform.) proces de înlocuire a liniilor unui text prin alt text, generat în urma expansiunii unor macrodefiniţii.


Multiprelucrare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după engl. multiprocessing)

1. (inform.) prelucrare simultană a două sau mai multe programe.


Teleprelucrare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după engl. telepro-cessing)

1. (inform.) prelucrare a datelor sau a cererilor utilizatorilor la distanţă.


Adagio

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. adagio)

1. adv. (muz.) lent.

2. s. n. parte dintr-o lucrare muzicală scrisă în acest tempo.

3. dans clasic lent pentru doi solişti, într-un balet.


Addenda

Parte de vorbire: s.f. inv.
Origine: (lat. addenda)

1. anexă la o lucrare, cuprinzând note, texte, diagrame etc.

2. ~ et corrigenda = addendă prin care se şi corectează greşelile dintr-o lucrare.


Alonim

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. allonym)

1. s. n. nume cunoscut (al altei persoane) cu care cineva semnează o lucrare.

2. adj. (despre lucrări) semnat cu numele altuia.


Altorelief

Parte de vorbire: s.
Origine: (după it. alto relievo)

1. lucrare de sculptură cu relief puternic ieşit în afară.


Amenajament

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aménagement)

1. disciplină care are ca obiect amenajarea pădurilor.

2. lucrare conţinând descrierile, planurile şi dispoziţiile privitoare la pădurile amenajate.

3. (rar) organizare.

4. (cib.) seria operaţiilor de aşezare care într-un program nu contribuie direct la obţinerea soluţiei, ci mai curând la buna utilizare a organelor calculatorului.


Amplasament

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. emplacement)

1. loc pe care se aşază o construcţie, o instalaţie, un dispozitiv etc.

2. lucrare genistică în care se instalează pentru tragere o piesă de artilerie.