Dictionar

Rezultate secundare (Măsură.):

Contramăsură

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. contre-mesure)

1. măsură pentru a contracara efectele altei măsuri.


Telemăsură

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. télémesure)

1. (tehn.) transmitere la distanţă a rezultatelor unei măsurători efectuate.


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acţiunea de a (se) abate.

2. încălcare a unor dispoziţii.

3. diferenţa dintre valoarea nominală a unei mărimi şi valoarea ei măsurată.

4. (tehn.) diferenţa dintre dimensiunea maximă sau minimă realizată pentru o piesă şi dimensiunea ei proiectată.


Aberometru

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. aberromètre)

1. (optic.) instrument pentru măsurarea aberaţiei vizuale.


Absorbţiometru

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. absorptiomètre)

1. aparat pentru măsurarea gradului de absorbţie.


Abuz

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abus, lat. abusus)

1. întrebuinţare fără măsură a unui lucru; exces.

2. încălcare a legalităţii; faptă ilegală.

3. utilizare greșită a unui drept, a unei prerogative, a unui privilegiu.

4. nedreptate introdusă și fixată prin cutumă.

5. (rar) eroare care constă din exagerarea unui fapt, a unei păreri etc.

6. ~ de drept = delict care constă în exercitarea unui drept cu nesocotirea scopului său social-economic.

7. ~ de încredere = infracţiune constând din înşelarea încrederii cuiva.

8. ~ de putere = infracţiune manifestată prin depăşirea atribuţiilor.

9. ~ul de active corporative = utilizarea activelor unei societăți comerciale în scopuri personale.

10. (loc. adv.) prin ~ = abuziv, exagerat.


Accelerometru

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accéléromètre)

1. instrument pentru măsurarea valorilor acceleraţiei.


Acetimetru

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acetimètre)

1. instrument pentru măsurarea tăriei oţetului; acetometru.