Dictionar

Rezultate secundare (Matematice):

Actuar

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actuaire, cf. lat. actuarius, scrib)

1. specialist în aplicarea teoriei probabilităţilor şi a statisticii matematice în diferite calcule.


Algoritm

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. algorithme)

1. sistem de reguli, simboluri şi operatori pentru efectuarea oricărui tip de calcule logice sau matematice.

2. suită de raţionamente sau operaţii având ca scop rezolvarea unor probleme.


Antisimetrie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. antisymétrie)

1. însuşirea unui sistem fizic, a unei funcţii matematice de a fi antisimetric(ă).


Biocibernetic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. biocybernétique)

1. adj. referitor la biocibernetică.

2. s. f. ramură a ciberneticii care studiază procesele biologice ca manifestări ale unor sisteme informaţionale cu autoreglare, folosind metode matematice, modelarea analoagă etc.


Calcul

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. calcul, lat. calculus)

1. s. n. ansamblu de operaţii (aritmetice, algebrice etc.) urmărind stabilirea unor mărimi.

2. capitol al ştiinţelor matematice în care se foloseşte un anumit tip de operaţii.

3. ~ grafic = rezolvare a unor probleme cu ajutorul unor construcţii geometrice; ~ logic = operaţie analoagă calculului matematic prin care, pe baza anumitor reguli, din anumite expresii logice sunt derivate alte expresii logice.

4. (pl.) planuri, combinaţii, socoteli.

5. s. m. formaţie calcaroasă care afectează diferite organe animale (rinichi, vezică etc.).


Calculator

Parte de vorbire: s.n., s.m.f.
Origine: (fr. calculateur, lat. calculator)

1. s.n. tabel care cuprinde rezultatele unor calcule; carte, broşură cuprinzând asemenea tabele.

2. instalaţie, dispozitiv tehnic pentru efectuarea automată a calculelor matematice şi logice.

3. ~ electronic = mijloc de calcul automat care permite efectuarea de operaţii aritmetice după un program prestabilit; computer.

4. ~ de buzunar = calculator de dimensiuni foarte mici, destinat publicului larg pentru efectuarea unei game de probleme matematice limitate; (impropriu) minicalculator.

5. s.m.f. specialist în calcule.