Dictionar

Rezultate secundare (Memorii):

Antimemorii

Parte de vorbire: s.f. pl.
Origine: (fr. antimémoires)

1. memorii cu caracter evocator, care nu respectă procedeele consacrate ale memorialisticii.


Antimemorii

Parte de vorbire: s.f. pl.
Origine: (fr. antimémoires)

1. memorii cu caracter evocator, care nu respectă procedeele consacrate ale memorialisticii.


Comentariu

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. commentaire, lat. commentarius)

1. apreciere critică a unei probleme, a unui eveniment etc.; analiză, explicare.

2. (peior.) interpretare răuvoitoare a faptelor sau a spuselor cuiva.

3. interpretare a unei opere literare, istorice etc.

4. (pl.) memorii istorice.

5. (inform.) text explicativ care însoţeşte un program pentru a-l face mai clar, dar fără influenţă asupra algoritmului.


Memorial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. mémorial, (II, 2) engl. memorial, lat. memoriales, germ. Memorial)

1. adj. care serveşte pentru a aminti un eveniment important, o personalitate etc.

2. s.. scriere literară înrudită cu însemnările de călătorie şi cu memoriile, în care se consemnează anumite realităţi.

3. monument comemorativ.


Memorialist, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. mémorialiste)

1. autor de memorii.


Memorialistic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (memorial + -istic/ă/)

1. adj. referitor la memorialistică.

2. s. f. gen de scrieri care cuprinde memorii; toalitatea lucrărilor de acest gen.


Permanent, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. permanent, lat. permanens)

1. care este stabil, imuabil, care durează fără se schimbe; care durează constant; neîntrerupt, statornic.

2. care rămâne sau funcționează continuu pentru o perioadă lungă și nedeterminată de timp.

3. ondulaţie = ondulație a părului, făcută printr-un procedeu special, pentru a se menține o perioadă îndelungată.

4. educație = educație care continuă și la vârsta adultă, fie în cadrul unei organizații, fie în mod privat.

5. armată = armată întreținută neîntrerupt de un stat prin recrutări periodice.

6. (informatică) memorie = starea unei memorii încărcate permanent și care nu se poate șterge.

7. (antonime) efemer, impermanent, nepermanent, pasager, temporar, trecător.