Dictionar

Rezultate principale (Micşora):

Micșora

Parte de vorbire: vb.
Origine: (din micșor)

1. (tr. și refl.) a (se) face (mai) mic (ca dimensiune, volum, durată, intensitate etc.); a (se) diminua, a (se) mici.

2. (tr.) a reduce, a scădea prețul, valoarea etc.; spec. a reduce ca număr, ca plafon etc.

3. (tr.) (mat.) a da unui număr o valoare mai mică decât o are.

4. (înv. și pop.) a (se) micșura.


Rezultate secundare (Micşora):

Micșorabil

Parte de vorbire: adj.
Origine: (v. micșora)

1. care poate sau care ar trebui micșorat.

2. reductibil.


Micșorare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (v. micșora)

1. acțiunea de a (se) micșora și rezultatul ei; diminuare, descreștere; scădere, reducere, împuținare.

2. (înv.) depresiune sufletească, descurajare, deznădejde; desperare.

3. (înv.) micșurare.


Aspiraţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aspiration, lat. adspiratio)

1. năzuinţă, dorinţă puternică.

2. deplasare a unui fluid de-a lungul unei conducte prin micşorarea presiunii aerului din ea.

3. zgomot produs prin frecarea aerului la trecerea lui prin laringe.


Astatizare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. astatisation)

1. mărire a sensibilităţii unor sisteme deformabile faţă de acţiunile deformante, micşorându-le stabilitatea.


Atenua

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. atténuer, lat. attenuare)

1. a micşora intensitatea unui fenomen, importanţa sau gravitatea unui fapt.


Blefarofimoză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. blépharophimosis)

1. micşorare a deschiderii fantei palpebrale.


Calando

Parte de vorbire: adv.
Origine: (it. calando)

1. (muz.) micşorând intensitatea şi totodată încetinind.


Carenaj

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. carénage)

1. carenare; abataj (4).

2. înveliş aplicat unui corp în vederea micşorării rezistenţei aerodinamice.