Dictionar

Rezultate principale (Mit):

Mit

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. mythe, lat. mythus, gr. mythos)

1. povestire fabuloasă, cu caracter sacru, prima treaptă a cunoașterii, care expune diversele credințe ale popoarelor despre originea universului și fenomenelor naturale sau sociale, despre zei și eroi legendari, explică diversele sentimente fundamentale etc.

2. (fig.) născocire, poveste, basm.


Rezultate secundare (Mit):

Cromit

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. chromite)

1. cromat natural de fier şi crom.


Diatomit

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. diatomite)

1. rocă organogenă silicioasă prin sedimentarea cochiliilor de diatomee; tripoli, kiselgur.


Engastrimit

Parte de vorbire: s.m.
Origine: (fr.engastrimythe; cf. gr. en - în, gaster - abdomen, mythos - cuvânt)

1. (rar) ventriloc.


Eremit

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. érémite, lat. eremita, gr. eremites)

1. sihastru; ermit.


Ermit

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. ermite)

1. eremit.


Keramit

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. kéramite)

1. clincher ceramic prin arderea amestecului de argilă refractată cu marnă dolomitică, din care se fabrică dalele de pavaj.


Abajur

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abat-jour)

1. dispozitiv pentru a rabata lumina unei lămpi.

2. acoperitoare de metal, de hârtie etc. care se pune la o lampă pentru a reflecta lumina într-o anumită direcție.


Abilita

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (germ. habilitieren, lat. habilitare)

1. a conferi dreptul de a practica o anumită profesiune, în urma unui examen sau concurs.

2. a conferi un anumit titlu, grad etc.; a face apt; a împuternici.


Ab intestat

Parte de vorbire: loc. adj.
Origine: (lat. ab intestat)

1. (jur.; despre o succesiune) care se află în absenţa unui testament, situaţie în care legea reglementează transmiterea bunurilor.


Ablativ

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat. ablativus, fr. ablatif)

1. caz al declinării, specific anumitor limbi, care exprimă punctul de plecare, instrumentul, asocierea, cauza etc.

2. ~ absolut = construcţie sintactică în latină sau greacă cu rol de propoziţie circumstanţială, dintr-un substantiv (sau pronume) şi un participiu în ablativ.


Abnormitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abnormité, germ. Abnormität)

1. anomalie; enormitate; lucru, fapt neobișnuit.


Abonament

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abonnement)

1. convenţie prin care, în schimbul unei taxe, se obţin unele servicii, dreptul la folosirea unui mijloc de transport, anumite publicaţii; înscris prin care se certifică această convenţie.