Dictionar

Rezultate secundare (Multe):

Accidentat, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (accidenta)

1. adj., s.m.f. (cel) care a suferit un accident.

2. adj. (despre un teren) cu multe neregularităţi.


Achenodiu

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat. achenodium, fr. achénode)

1. fruct compus din două sau mai multe achene.


Acord

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accord, it. accordo)

1. comunitate de vederi; consens, asentiment; acceptare.

2. a cădea de ~ = a se învoi; de comun ~ = a) în perfectă înţelegere; b) în unanimitate.

3. înţelegere privitoare la relaţiile de colaborare şi de cooperare între state, partide politice, organizaţii.

4. formă de retribuţie a muncii prestate.

5. ~ global = formă de organizare şi de retribuire a muncii prin care se leagă mărimea veniturilor personale cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii prestate.

6. concordanţă în număr, gen, caz, persoană între care există raporturi sintactice.

7. (fiz.) egalitate a frecvenţelor de oscilaţie a două sau mai multe aparate, sisteme etc.; sintonie.

8. (muz.) reunire a cel puţin trei sunete, formând o armonie; disciplină care studiază legile de bază ale suprapunerii sunetelor muzicale.


Acordeon

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. accordéon, germ. Akkordeon)

1. instrument muzical, popular și portabil, al cărui sunet este produs prin acțiunea simultană a unui burduf și a unei claviaturi pe niște ancii metalice.

2. (loc.) în ~ = care formează pliuri paralele; care are multe pliuri suprapuse.


Actinomorf, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. actinomorphe)

1. (despre flori) cu simetrie radială; radial simetric.

2. în formă de raze.

3. polisimetric; cu simetrie multilaterală; divizibil în două sau mai multe planuri de simetrie.


Adelfie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. adelphie)

1. (bot.) concreştere a două sau mai multe organe (stamine, ramuri).

2. (bot.) reunirea în fascicule a staminelor prin filamentele lor.