Dictionar

Rezultate principale (Natura):

Natură

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (lat. natura, fr. nature)

1. universul în totalitatea sa.

2. lumea organică și anorganică; mediu înconjurător.

3. științele ~ii = științele naturale; ~ moartă = pictură reprezentând lucruri neînsuflețite.

4. caracter, temperament; fire.

5. caracter specific al unui lucru sau al unui proces, calitate; fel de a fi.

6. de ~ = capabil să..., apt să...


Natură

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT natura

2. FR nature

3. EN nature

4. DE Natur

5. RU природa

6. HU természet


Rezultate secundare (Natura):

Alinătură

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (alina + -[ă]tură)

1. micșorare a intensității unui fenomen natural; alinare, alinat.

2. (reg.) pământ fin, negru, adus de apa ploilor pe pământurile lucrate.

3. (reg.) loc pe parcursul unui râu unde apa este liniștită.


Clătinătură

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (clătina + -ătură)

1. mișcare (ușoară) într-o parte și într-alta.

2. mișcare, deplasare șovăitoare.

3. (var.) (înv.) cletinătură.


Contrasemnătură

Parte de vorbire: s.
Origine: (după germ. Kontrasignatur)

1. semnătură a unui funcţionar subaltern pusă pe un act alături de semnătura celui de la care emană.


Denatura

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. dénaturer)

1. a altera natura, caracterele distinctive ale unui lucru, înţelesul unui cuvânt, al unei idei etc.; a altera; a deforma, a falsifica.

2. a adăuga unui produs o cantitate oarecare dintr-o substanţă străină, făcându-l impropriu destinaţiei iniţiale.


Desenatură

Parte de vorbire: s.
Origine: (desena + -/t/ură)

1. proiectarea şi crearea de mostre şi desene noi pentru ţesătorie.


împănătură

Parte de vorbire: s.f. (Maramureș)
Origine: (împăna + -[ă]tură)

1. tăietură la urechea oilor.


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Acetic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acétique)

1. de natura oţetului.

2. acid ~ = acid organic rezultat din oxidarea alcoolului etilic; acid etanoic; fermentaţie = fermentaţie care transformă alcoolul în acid acetic.


Acorporal, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (a- + corporal)

1. lipsit de corp; de natură necorporală.


Acromocentru

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. achromocentre)

1. corpuscul cromozomic lipsit de cromatină.

2. (bot.) figuri asteriale sau fusoriale de natură centrozomică lipsite de cromatină.


Acustic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acoustique)

1. adj. referitor la acustică.

2. s. f. ramură a fizicii care studiază natura şi proprietăţile sunetelor.

3. disciplină muzicală care studiază sunetele şi legile perceperii lor.

4. calitate a audiţiei sunetelor într-o încăpere.


Adeziune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. adhésion, lat. adhaesio)

1. aderare; exprimare scrisă a aderării.

2. forţă de atracţie moleculară care se exercită între două corpuri în contact.

3. (bot.) concreştere a două organe de natură diferită (frunza cu ramura).