Dictionar

Rezultate secundare (Neînţeles.):

Acataleptic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acataleptique)

1. referitor la acatalepsie.

2. incapabil de a fi înțeles; de neînţeles.

3. (med.) care este atins de catalepsie.


Explicaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. explication, lat. explicatio)

1. explicare; lămurire (a ceea ce este neînțeles, obscur), clarificare a unei chestiuni.

2. a cere ~ii (cuiva) = a cere socoteală; a avea o ~ cu cineva = a discuta cu cineva în vederea evitării unui diferent.

3. cauză.

4. operație prin care se dezvăluie temeiul sau scopul unei acțiuni, unui fenomen sau eveniment.

5. rezultatul acestei operații; propozițiile, expresiile prin care se realizează.


Ilizibilitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. illisibilité)

1. starea a ceea ce este ilizibil.

2. faptul de a fi ilizibil, indescifrabil sau greu de citit.

3. (figurat) caracter a ceea ce este de neînțeles, confuz, încurcat.

4. (antonime) lizibilitate, comprehensibilitate, inteligibilitate.


Impenetrabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. impénétrable, lat. impenetrabilis)

1. prin care nu pătrunde un lichid, lumina etc.; de nestrăbătut.

2. (fig.) de neînţeles, de nepătruns; ascuns.

3. (fiz.) care ocupă un spaţiu în aşa fel încât exclude din acel loc alt corp; care nu se poate întrepătrunde.


Inaudibil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. inaudible)

1. care nu se poate auzi, neaudibil; (prin ext.) imperceptibil.

2. greu de auzit din cauza calității slabe a sunetului.

3. (și figurat) greu de ascultat din cauza caracterului său neplăcut, insuportabil.

4. (figurat) al cărui mesaj este confuz, de neînțeles.

5. (antonime) audibil, auzibil.


Incomprehensibil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. incompréhensible)

1. care nu se poate înţelege; de neînţeles.