Dictionar

Rezultate secundare (Nedreptate):

Abuz

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abus, lat. abusus)

1. întrebuinţare fără măsură a unui lucru; exces.

2. încălcare a legalităţii; faptă ilegală.

3. utilizare greșită a unui drept, a unei prerogative, a unui privilegiu.

4. nedreptate introdusă și fixată prin cutumă.

5. (rar) eroare care constă din exagerarea unui fapt, a unei păreri etc.

6. ~ de drept = delict care constă în exercitarea unui drept cu nesocotirea scopului său social-economic.

7. ~ de încredere = infracţiune constând din înşelarea încrederii cuiva.

8. ~ de putere = infracţiune manifestată prin depăşirea atribuţiilor.

9. ~ul de active corporative = utilizarea activelor unei societăți comerciale în scopuri personale.

10. (loc. adv.) prin ~ = abuziv, exagerat.


Indignare

Parte de vorbire: s.
Origine: (indigna)

1. faptul de a (se) indigna; revoltă sufletească amestecată cu amărăciune, mânie şi dispreţ, provocată de o insultă, de o nedreptate sau o acţiune nedemnă.


Inechitabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. inéquitable)

1. (şi adv.) întemeiat pe o nedreptate; injust.


Inechitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. iniquité)

1. nedreptate, injusteţe; inicvitate.


Injustiţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. injustice, lat. iniustitia)

1. nedreptate.


Persecuţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. persécution, lat. persecutio)

1. urmărire nedreaptă și perseverentă a cuiva, cu intenția de a-i provoca un rău, un neajuns; prigoană; (cu sens atenuat) nedreptate repetată cu insistență; persecutare.

2. tratament tiranic și crud aplicat continuu unui grup de către o autoritate.

3. mania ~ei = idee fixă a cuiva este persecutat de toată lumea.

4. (var.) persecuțiune.