Dictionar

Rezultate secundare (Nevoile):

Activism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. activisme)

1. atitudine care pune accentul pe nevoile vieţii.

2. doctrină potrivit căreia spiritul uman trebuie se angajeze în acţiune pentru realizările materiale şi spirituale ale societăţii.


Agrochimie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. agrochimie)

1. ştiinţă care studiază interacţiunile dintre substanţele chimice, microorganisme şi plantele superioare.

2. chimie aplicată la nevoile agriculturii pentru producerea de îngrășăminte, pesticide, erbicide etc.


Autarhie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. autarchie)

1. politică de izolare a unui stat care îşi satisface nevoile economice prin propriile-i puteri.

2. regim economic în care un stat nu desfășoară sau desfășoară puține schimburi comerciale cu lumea exterioară, fie prin politică deliberată, fie forțat de circumstanțe (război, embargo etc.); economie închisă.

3. starea unei colectivități autosuficiente pentru producția și consumul de bunuri.

4. (în şcoala cinicilor) independenţa indivizilor de toate convenţiile sociale, considerate ca străine naturii.

5. (var.) autarchie.


Autoutilitară

Parte de vorbire: s.
Origine: (după it. autoutilitaria)

1. autovehicul pentru nevoile întreprinderilor şi unităţilor comerciale.


Computaţional, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (engl. computational)

1. referitor la computaţie, care procedează prin computaţie.

2. geometrie = domeniu interdisciplinar care cuprinde reprezentarea pe calculator, introducerea, ieşirea şi analiza datelor geometrice, entităţi geometrice de bază; grafică = ansamblu de metode şi tehnici de conversie a informaţiei numerice în imagini grafice cu ajutorul calculatorului şi al periferiei grafice; modalitatea de adaptare a relaţiei om-maşină la nevoile specifice omului.


Homo oeconomicus

Parte de vorbire: s.m.
Origine: (lat. homo oeconomicus)

1. om conceput de economişti ca o fiinţă abstractă, încadrat în societate şi mânat de stimulul de a-şi satisface nevoile materiale.