Dictionar

Rezultate secundare (Oameni):

Acarioză

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. acariose)

1. dermatoză la oameni şi la animale (albine) provocată de acarieni.

2. (bot.) umflare patologică a mugurilor cauzată de înţepăturile unor acarieni.


Aclimatiza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (germ. akklimatisieren)

1. tr., refl. (despre organisme vegetale sau animale) a (se) adapta la condiţiile noi de climă; a (se) aclimata.

2. refl. (fig.; despre oameni) a se obişnui cu noi condiţii de viaţă.


Afluenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. affluence, lat. affluentia)

1. acces al apei superficiale sau subterane într-un râu, lac ori mare.

2. mulţime de oameni; îmbulzeală, aflux.

3. cantitate mare, abundenţă.


Agitat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (agita)

1. care se agită; (despre oameni) neastâmpărat, neliniştit.

2. (fig.) tulburat, nervos.

3. (despre o epocă) frământat.


Agreabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. agréable)

1. plăcut; distractiv.

2. (despre oameni) simpatic.


Alcooliza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. alcooliser)

1. tr. a adăuga alcool unui alt lichid.

2. refl. (despre oameni) a se intoxica cu alcool.