Dictionar

Rezultate secundare (Omologi.):

Omologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. homologie)

1. calitatea a ceea ce este omolog.

2. (mat.) corespondenţă omografică între punctele unui acelaşi plan proiectiv.

3. (biol.) corespondenţă de structură a unuia sau a mai multor organe de la două specii diferite.


Acridologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (acrido- + -logie)

1. parte a entomologiei care studiază lăcustele.


Alelă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. allèle)

1. (biol.) fiecare dintre formele sub care poate exista o genă ce ocupă acelaşi locus în cromozomii omologi.


Anilidă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr., engl. anilide)

1. derivat de acilare al anilinei şi al omologilor respectivi, prin acţiunea acizilor, a clorurilor acide şi a anhidridelor.


Anizodontie

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Anisodontie)

1. dezvoltare inegală şi asimetrică a dinţilor omologi.


Araneografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aranéographie)

1. parte a entomologiei, care se ocupă cu descrierea păianjenilor.


Asinapsă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. asynapse)

1. absenţă a împerecherii cromozomilor omologi, în profaza meiotică.