Dictionar

Rezultate principale (Operaţie):

Operaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. opération, lat. operatio, germ. Operation)

1. activitate îndreptată către atingerea unui anumit scop; lucrare, acțiune.

2. intervenție chirurgicală.

3. ansamblul acțiunilor de luptă și a manevrelor executate de forțele terestre, navale sau aeriene într-o regiune determinată.

4. efectuarea unor tranzacții financiare sau comerciale.

5. (mat.) procedeu prin care se atașează oricărei perechi de elemente dintr-o mulțime un element unic din aceeași mulțime.

6. efectuare a unui anumit calcul.


Rezultate secundare (Operaţie):

Cooperaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. coopération)

1. cooperare.

2. formă de organizare a muncii în care mai multe persoane participă în comun, cu mijloace de producţie proprii, la acelaşi proces de muncă sau la diverse procese ale muncii legate între ele.

3. sistemul cooperativelor dintr-un anumit domeniu de activitate.


Microoperaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. microoperation)

1. (inform.) operaţie elementară efectuată prin executarea unei microinstrucţiuni.


Abstractizare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abstractiza)

1. operaţie a gândirii constând în a degaja din mulţimea însuşirilor şi legăturilor fenomenelor şi obiectelor pe cele fundamentale, esenţiale, generale; abstracţie.

2. trecere de la concret la abstract.

3. (antonim) concretizare.


Acidoliză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acidolyse)

1. operaţie prin care un acid înlocuieşte un alt acid dintr-un ester.


Acţiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. action, lat. actio)

1. desfăşurare a unei activităţi; faptă.

2. operaţie militară (ofensivă sau defensivă).

3. ceea ce arată un verb.

4. totalitatea întâmplărilor dintr-o operă epică sau dramatică.

5. efect, influenţă.

6. proces.

7. cerere prin care se deschide un proces.

8. hârtie de valoare care reprezintă o cotă fixă din capitalul unei societăţi comerciale şi care deţinătorului dividende.


Afinare

Parte de vorbire: s.
Origine: (afina)

1. acţiunea de a afina; afinaj.

2. operaţie de purificare a zahărului brut, care precedă decolorarea şi rafinarea.


Afronta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. affronter)

1. a se opune cu curaj; a înfrunta, a brava, a sfida.

2. a apropia prin operaţie buzele unei plăgi.


Aloplastie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alloplastie)

1. operaţie chirurgicală de înlocuire a ţesuturilor cu ajutorul unor materiale străine; aloplastică.