Dictionar

Rezultate secundare (Orală):

Cultură monosporală

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT cultura monospora

2. FR culture monospore

3. EN monosporial culture; monosporic culture; monosporous culture

4. DE Einsporkultur

5. RU односпоровaя культурa; моноспоровaя культурa

6. HU monospóra kultúra


Metamorală

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. métamorale)

1. parte a teoriei etice care studiază principiile fundamentale ale moralei.


Morală

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. morale)

1. ansamblul ideilor, concepțiilor, convingerilor privind normele de conviețuire și de comportare a oamenilor în raporturile dintre ei și față de societate.

2. etică.

3. parte a unei fabule care conține o învățătură; concluzie moralizatoare dintr-o scriere literară.

4. (fam.) mustrare, dojană.


Abject, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abject, lat. abiectus)

1. care comite fapte reprobabile; ticălos.

2. care inspiră dezgust, repulsie, prin josnicia, degradarea sa morală; demn de cel mai mare dispreț; abominabil.

3. (antonime) respectabil, stimabil.


Acorporal, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (a- + corporal)

1. care nu are corp; lipsit de corp.

2. care nu este făcut din materie; de natură necorporală.

3. (antonim) corporal, material.


Acroamatic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acroamatique)

1. transmis pe cale orală.

2. rezervat iniţiaţilor, secret.


Aerocel

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aérocèle)

1. formaţie tumorală datorată distensiei excesive cu aer sau gaz.


Afabulaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. affabulation, lat. affabulatio)

1. ansamblul faptelor, episoadelor care constituie acţiunea unei opere literare; fabulaţie (3).

2. morala unei fabule.


Aloterm, -ă

Parte de vorbire: vb.
Origine: (engl. allotherm)

1. a cărui temperatură corporală depinde de cea a mediului înconjurător.