Dictionar

Rezultate secundare (Ordinea):

Actual, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. actuel, lat. actualis)

1. adj. care se petrece în prezent; contemporan; la ordinea zilei.

2. s. n. holocen.


Actualitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actualité)

1. timpul prezent.

2. ceea ce este actual; (pl.) evenimente curente, la ordinea zilei.


Alfabetic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. alphabétique)

1. în ordinea alfabetului.


Aranjament

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. arrangement)

1. acord, înţelegere.

2. mod de alcătuire, de dispunere.

3. ~ muzical = transcriere a unei piese muzicale pentru alte instrumente sau formaţii decât acelea pentru care a fost compusă.

4. (mat.; pl.) totalitatea posibilităţilor de aşezare a unui număr dat de obiecte, astfel încât două grupe oarecare difere între ele fie prin natura obiectelor, fie prin ordinea lor.


Cazualism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. casualisme)

1. concepţie filozofică idealistă care atribuie întâmplării cauzele evenimentelor şi ordinea în care se succedă acestea.


Comutare

Parte de vorbire: s.
Origine: (comuta)

1. acţiunea de a comuta; comutaţie.

2. (jur.) ~a pedepsei = înlocuire a unei pedepse mai grele printr-una mai uşoară.

3. (mat.) operaţie efectuată asupra unui şir de numere, al cărei rezultat nu depinde de ordinea în care se operează asupra diferitelor elemente ale şirului.

4. fenomenul elaborării unor reflexe condiţionate diferite la unul şi acelaşi stimul în funcţie de schimbarea condiţiilor mediului ambiant.

5. substituire a unui element lingvistic cu altele, pentru a verifica proprietăţile lor respective (fonetice, morfologice, sintactice, semantice).