Dictionar

Rezultate secundare (Organismelor):

Abioză

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abiose)

1. stare a unui corp abiotic.

2. stare lipsită de viață.

3. conservare a produselor alimentare prin distrugerea microorganismelor.


Actinobiologie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. actinobiologie)

1. ramură a biologiei care studiază acţiunea şi efectele radiaţiilor asupra organismelor.

2. studiul efectelor biologice ale radiaţiilor.


Aerobioză

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. aérobiose)

1. mod de viaţă al microorganismelor aerobe; oxibioză.

2. viaţă condiţionată de prezenţa oxigenului liber din atmosferă.

3. (anton.) anaerobioză.


Aeroplancton

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (germ. Aeroplankton)

1. planctonul din aerul atmosferic.

2. ansamblul organismelor microscopice vii care plutesc în aer.


Aerotaxie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aérotaxie)

1. mişcare de orientare a microorganismelor din apă în funcţie de repartizarea oxigenului.


Agrobiocenoză

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. agrobiocénose)

1. agrocenoză.

2. biocenoză de cultură.

3. biocenoza organismelor din biotopul agricol.