Dictionar

Rezultate principale (Pădure):

Pădure

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT silva; nemus; saltus

2. FR bois; forêt; futaie

3. EN forest; wood; woodland

4. DE wald; hain; waldung; gehölz

5. RU лес; дубрaвa; рощa

6. HU erdő, erdőség


Rezultate secundare (Pădure):

Nemoral; silvatic; silvicol; de pădure

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT nemoralis; nemorensis; nemorosus; nemoreus; nemophilus; silvaticus; silvestris; silvicolus; silvicola

2. FR némoral; sylvicole; sylvestre; forestier; sylvan

3. EN nemoral; sylvicolous; sylvestrian; in woods

4. DE waldbewohnend; hainbewohnend; im Walde; in Gehölzen; waldig; waldwachsend; waldliebend

5. RU лесной; в лесу; в рощaх; обитaющий в лесу

6. HU erdei, erdőben élő, erdőlakó


Pădure de amestec

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT silva mixta

2. FR forêt mixte; bois mélé

3. EN mixed forest

4. DE mischwald

5. RU смешaнный лес

6. HU elegyes erdő, kevert erdő


Pădure de conifere

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT silva acerosa

2. FR forêt de conifères; forêt résineuse

3. EN coniferous forest; coniferous wood; soft-wood forest

4. DE nadelwald

5. RU хвойный лес

6. HU fenyőerdő, tűlevelű erdő, fenyves


Pădure de foioase

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT silva frondosa

2. FR bois de feuillus; forêt de feuillus; bois d’arbres à feuilles caduques

3. EN leafy wood; frondose wood; hardwood forest; broadleaves forest; wood of deciduous trees

4. DE laubwald

5. RU лиственный лес

6. HU lomblevelű erdő, lombhullató erdő, nemorális erdő


Pădure tăiată

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT silva extirpata

2. FR terre essartée; terrain défriché

3. EN clear catting forest

4. DE gefölltes wald; rodeland

5. RU корчёвaнный лес

6. HU tarvágás, véghasználatú erdő


Pădure virgină

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT silva virginea

2. FR peuplement originel; forêt vierge

3. EN wildwood; virgin wood

4. DE urwald; primärwald

5. RU девственный лес; дремучий лес

6. HU szűzerdő


Contrafoc

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. contre-feu)

1. incendiu localizat într-o pădure pentru a împiedica, prin vidul creat, extinderea incendiului principal.


Coronament

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. couronnement)

1. ornament care încunună o mobilă, o poartă etc.

2. partea superioară a unui edificiu sau monument sculptural, a unui chei, dig, zid de sprijin, baraj etc., din piatră cu forme geometrice regulate.

3. totalitatea coroanelor arborilor care alcătuiesc o pădure.


Defrişa

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. défricher)

1. a înlătura prin tăiere arborii dintr-o anumită porţiune de pădure; a despăduri.

2. (fig.) a descurca, a lămuri, a limpezi (o problemă); a aborda punctele esenţiale, fără a trata fondul.


Esenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. essence, lat. essentia)

1. totalitatea celor mai profunde și stabile însușiri și relații ale obiectelor și proceselor realității, care constituie natura lor internă, ascunsă.

2. în ~ = în ceea ce este fundamental; în ultimă analiză.

3. lichid volatil extras din plante sau din anumite substanțe.

4. substanță concentrată care, diluată, un produs alimentar.

5. specie de arbori care alcătuiesc arboretul principal dintr-o pădure.

6. varietate de lemn.


Exploatator, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (exploata + -tor)

1. (cel) care exploatează munca altuia.

2. (cel) care exploatează o pădure, o mină etc.


Exploataţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. exploitation)

1. întreprindere cu caracter economic care exploatează pământuri, păduri, mine etc.

2. terenul, pădurea etc. aflate în exploatare (3).