Dictionar

Rezultate secundare (Participarea):

Abiogen, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abiogène)

1. (biol.) (despre medii) care este lipsit de viață.

2. (despre procese) care are loc, se petrece fără participarea materiei vii.

3. (antonim) biogen.


Absenteism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. absentéisme, engl. absenteeism)

1. absenţă frecventă şi nemotivată dintr-un loc de muncă.

2. mod de exploatare a pământului printr-un intermediar.

3. neparticiparea la alegeri sau la şedinţe politice.

4. ~ parlamentar = practică folosită de deputaţii opoziţiei constând în neparticiparea la sesiunile parlamentului, pentru întârzierea sau blocarea adoptării unor legi.


Autorealizare

Parte de vorbire: s.
Origine: (auto1- + realizare)

1. proces educativ axat pe participarea individului la acţiuni susţinute în scopul dezvoltării propriei personalităţi.


Bilabial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. bilabial)

1. (consoană) care se articulează prin participarea buzelor.


Brainstorming

Parte de vorbire: s.
Origine: (amer., fr. brainstorming)

1. tehnică de lucru în colectiv, în procesul predării, având ca scop stimularea prin participarea liberă şi spontană la discuţii a tuturor membrilor unui grup.


Carbonatare

Parte de vorbire: s.
Origine: (carbonata)

1. reacţie chimică de transformare a hidroxizilor de carbon în carbonaţi, cu participarea bioxidului de carbon.

2. operaţia de tratare cu bioxid de carbon a zemurilor la fabricarea zahărului, pentru purificare.