Dictionar

Rezultate secundare (Pasiuni):

Antropopatie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anthropopathie)

1. formă de delir caracterizată prin convingerea bolnavului în propriu-i corp coexistă fiinţe umane, pe care le simte şi cărora le percepe vocea.

2. atribuirea de însuşiri şi stări afective specific umane unor obiecte, mediului înconjurător, naturii.

3. reprezentare a divinităţii, în sistemele religioase primitive, ca o fiinţă cu sentimente şi pasiuni omeneşti; antropopatism.


Apatie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. apathie, lat. apathia, gr. apatheia)

1. lipsă de interes, indiferenţă; indolenţă, inerţie.

2. (fil.; la stoici) stare de eliberare deplină a sufletului de orice pasiuni.


Byronism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. byronisme)

1. imitaţie a poeziei lui Byron, caracterizată printr-o atitudine de revoltă individuală şi anarhică, impetuoasă, dominată de pasiuni tumultuoase, dar sinceră şi cinstită.


Catharsis

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. catharsis, gr. katharsis)

1. concept estetic, la Aristotel, pentru a defini efectul „purificator” al artei, în special al tragediei, rolul acesteia de a-l elibera pe om de pasiuni (josnice), prin trăirea unui sentiment de maximă tensiune.

2. (psihan.) efect terapeutic prin descărcarea unei trăiri refulate.


Conflict

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. conflictus, fr. conflit)

1. neînţelegere, ciocnire de interese, dezacord; diferend.

2. ~ armat = război.

3. (fil.) treaptă acută în evoluţia contradicţiilor antagoniste.

4. ciocnire între ideile, interesele sau pasiunile diferitelor personaje dintr-o operă literară, care determină desfăşurarea acţiunii.


Demon

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. démon, lat. daemon, gr. daimon)

1. (ant.) spirit care dirijează destinul oamenilor, al cetăţilor etc.

2. diavol, drac.

3. (fig.) om rău.

4. (în literatura romantică) fiinţă care întruchipează răzvrătirea împotriva destinului, eroismul, curajul, măreţia, frumuseţea fizică etc.

5. (în poezie) geniu chinuit de nelinişte, care stârneşte pasiuni, dorinţe.