Dictionar

Patogenie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. pathogénie)

1. ramură a medicinei care studiază mecanismul de apariţie şi dezvoltare a bolilor; patogeneză.


Patogenitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Pathogenität)

1. capacitate a unei specii de microbi de a produce o boală.


Patogenitate

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT pathogenia; pathogenitas

2. FR pathogénie

3. EN pathogenicity

4. DE pathogenität

5. RU пaтоrенность

6. HU patogenitás, betegségokozás, megbetegítő készség


Acidofil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acidophile)

1. (despre substanţe, ţesuturi, organisme) cu afinitate pentru un mediu acid; oxifil.

2. сarе preferă sau este virulent în solurile acide (agenţi patogeni tericoli, plantă).

3. care se colorează cu acizi (celule, ţesuturi).


Agresivitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. agressivité, lat. aggressivitas)

1. însuşirea de a fi agresiv.

2. (psih.) comportament ostil, destructiv al unui individ.

3. însuşire a unor agenţi patogeni de a ataca plantele.

4. ostilitate a animalelor.

5. proprietate a apelor naturale de a ataca, prin acţiune chimică, construcţiile, de a produce degradarea solului.


Antisepsie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. antisepsie)

1. metodă de combatere a microbilor patogeni şi a focarelor de infecţie din organism.


Bacterioterapie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bactériothérapie)

1. metodă de tratament cu microbi capabili distrugă germeni patogeni.


Contamina

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. contaminer, lat. contaminare)

1. tr., refl. a transmite agenţi patogeni; a (se) infecta; a (se) molipsi.

2. tr. a polua prin radioactivitate, microorganisme etc.

3. (fig.) a influenţa, a înrâuri.

4. refl. (despre două limbi) a se încrucişa.

5. (despre două cuvinte) a se influenţa reciproc (schimbându-şi forma).

6. (despre elemente folclorice) a se întrepătrunde.


Coprocultură

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. coproculture)

1. însămânţare a materiilor fecale pe un mediu de cultură în scopul identificării anumitor microbi patogeni.