Dictionar

Rezultate principale (Percepe):

Percepe

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. percipere)

1. a încasa (un impozit, o taxă).

2. a sesiza cu ajutorul simţurilor şi al gândirii, obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare.


Rezultate secundare (Percepe):

Apercepe

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (după germ. apperzipieren)

1. a conștientiza clar o percepție, o cunoștință; a percepe, a asimila.

2. (var.) a apercepa.


Acuitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acuité)

1. capacitate senzorială de a percepe excitaţii foarte slabe; agerime, ascuţime.

2. grad de înălţime pe care îl poate atinge o voce, un instrument muzical.


Acusmie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acousmie)

1. halucinaţie auditivă care împiedică perceperea sunetelor.


Acustic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acoustique)

1. adj. referitor la acustică.

2. s. f. ramură a fizicii care studiază natura şi proprietăţile sunetelor.

3. disciplină muzicală care studiază sunetele şi legile perceperii lor.

4. calitate a audiţiei sunetelor într-o încăpere.


Alocromazie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. allochromasie)

1. modificare a coloraţiei pielii.

2. (poligr.) percepere incorectă a culorilor.


Alopsihoză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. allopsychose)

1. psihoză caracterizată prin tulburări în perceperea fenomenelor exterioare bolnavului.


Antropopatie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. anthropopathie)

1. (med.) formă de delir caracterizată prin convingerea bolnavului în propriu-i corp coexistă ființe umane, pe care le simte și cărora le percepe vocea.

2. atribuirea de însușiri și stări afective specific umane unor obiecte, mediului înconjurător, naturii.

3. reprezentare a divinității, în sistemele religioase primitive, ca o ființă cu sentimente și pasiuni omenești; antropopatism.