Dictionar

Perioadă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. période, lat. periodus, gr. periodos)

1. interval de timp în cursul căruia se desfășoară sau după care se repetă un fenomen; fază, epocă.

2. (fiz.) ~ de înjumătățire = perioadă în care se descompune jumătate dintr-o cantitate de element radioactiv; (chim.) ~ de inducție = durată de timp după care o reacție în lanț începe se desfășoare cu viteza corespunzătoare condițiilor respective; (bot.) ~ de vegetație = interval de timp în care plantele își desăvârșesc întreg ciclul biologic.

3. subdiviziune a timpului geologic mai mică decât era.

4. frază amplă și complexă sau reunirea de mai multe fraze care formează un ansamblu armonios și unitar.

5. mică construcție muzicală bine închegată, din două fraze în relație de întrebare-răspuns.

6. (chim.) șir orizontal în tabloul periodic al elementelor.

7. (mat.) cel mai mic număr adăugat argumentului unei funcții numerice care nu schimbă valoarea funcției.

8. grup de cifre care se repetă indefinit într-o fracție zecimală.


Semiperioadă

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. demi-période)

1. jumătate de perioadă.


Subperioadă

Parte de vorbire: s.
Origine: (sub- + perioadă)

1. subdiviziune a unei perioade.


Aalenian, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.n.
Origine: (fr. aalénien)

1. I. din primul etaj al jurasicului mediu (sau ultimul al jurasicului inferior).

2. care aparține aalenianului, specific aalenianului; care se referă la această perioadă.

3. II. primul etaj al jurasicului mediu sau ultimul etaj al jurasicului inferior.


Abbevilian, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.n.
Origine: (fr. abbevillien)

1. (din) subetajul mijlociu al paleoliticului inferior; chelean.

2. I. legat de localitatea franceză Abbeville.

3. (preist.) califică un tip de cultură aparținând paleoliticului inferior, descoperită în depozitele cuaternare de la Abbeville; care este specific abbevilianului; care se referă la această perioadă.

4. (geol.) care se referă la perioada preistorică a paleoliticului inferior, caracterizată prin utilizarea fragmentelor grele de silex tăiate grosier pe ambele părți.

5. II. (geol.) perioadă preistorică a paleoliticului inferior, caracterizată prin utilizarea fragmentelor grele de silex tăiate grosier pe ambele părți.


Acadian, -ă

Parte de vorbire: adj., s.n.
Origine: (fr. acadien)

1. s.n. a doua perioadă a cambrianului.

2. adj. care aparține acadianului, privitor la acadian.


Acalmie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. accalmie)

1. stare de calm momentan a vântului sau a valurilor mării.

2. (prin anal.) întrerupere temporară a unei activități zgomotoase.

3. (fig.) linişte după o perioadă de frământări.


Adolescenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. adolescence, lat. adolescentia)

1. perioadă în viaţa omului între 13 (15) şi 18 (19) ani, în care se intensifică procesele de creştere.


Advent

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Advent, lat. adventus)

1. (la catolici) perioadă de patru săptămâni dinaintea Crăciunului.

2. fiecare din cele patru duminici care preced Crăciunul.