Dictionar

Rezultate secundare (Perioadei):

Africantrop

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. africanthrope)

1. maimuţă antropoidă fosilă aparţinând perioadei glaciare din Africa orientală.


Antepreşcolar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (ante- + preşcolar)

1. anterior perioadei preşcolare.


Iarovizare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după rus. jarovizaţiia)

1. stadiu de dezvoltare a unei plante, care urmează imediat după germinație, desfășurându-se în condiții de temperatură specifice.

2. tratarea semințelor în vederea scurtării perioadei de vegetație a plantelor, a sporirii producției și a obținerii de noi soiuri.


Metacritic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. métacritique)

1. care urmează perioadei critice a unei boli.


Orizont

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr., lat. horizon)

1. linie care reprezintă intersecția aparentă a suprafeței terestre cu bolta cerească.

2. cerc din intersectarea sferei cerești cu un plan perpendicular pe direcția verticală dusă prin centrul Pământului sau prin locul de observație.

3. (fig.) întindere a cunoștințelor, perspectivă; putere de orientare; nivel intelectual.

4. ~ de timp = lungime a perioadei de timp după care se face previziunea evoluției fenomenelor economice.

5. (geol.) strat sau ansamblu de straturi de aceeași origine și aproximativ de aceeași vârstă, prin compoziția petrografică și prin resturile de organisme pe care le conține.

6. totalitatea lucrărilor miniere care se află la același nivel.

7. arie de răspândire a trăsăturilor analoage sau identice ale unor elemente de civilizație.

8. (arheol.) depozit de materiale de civilizație suprapuse în împrejurări diferite.

9. fundal (în teatru, în pictură etc.).

10. ~ artificial = instrument la executarea observațiilor cu sextantul, care permite măsurarea înălțimii unui astru deasupra planului orizontului.


Periodmetru

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. périodemètre)

1. aparat electronic pentru măsurarea perioadelor semnalelor periodice.

2. aparat pentru măsurarea perioadei unui reactor nuclear.