Dictionar

Rezultate secundare (Persoane):

Acrescământ

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. accroissement)

1. (jur.) drept prin efectul căruia partea unui moştenitor, a unui legatar creşte, ca urmare a înlăturării de la succesiune a altor persoane.


Ad hominem

Parte de vorbire: loc. adj. și adv.
Origine: (lat. ad hominem, la om)

1. argument ~ = argument îndreptat contra persoanei înseşi de către adversarul său.


Adopţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. adoption, lat. adoptio)

1. faptul de a adopta; act prin care se adoptă un copil; adoptare, înfiere.

2. act juridic care stabilește relații legitime de rudenie directă între persoane care nu sunt legate prin sânge.

3. (prin ext.) alegerea a ceva (de către cineva).

4. (var.) adopțiune.


Agnozie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. agnosie)

1. (la Socrate) mărturisire a neştiinţei.

2. tulburare manifestată prin pierderea capacităţii de a recunoaşte obiectele, persoanele etc.


Agresiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. agression, lat. aggressio)

1. atac brutal neprovocat.

2. folosire a forţei armate de către un stat sau o coaliţie de state împotriva suveranităţii, integrităţii teritoriale şi independenţei politice a unui alt stat.

3. atac asupra persoanelor sau bunurilor.

4. acţiune exterioară care primejduieşte echilibrul şi integritatea unui sistem viu.


Alianţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alliance)

1. înţelegere politică între două sau mai multe state, grupuri sociale, clase, partide politice.

2. legătură între familiile a două persoane ce se căsătoresc.

3. rudă prin ~ = afin.