Dictionar

Rezultate secundare (Persoane;):

Abstenţiune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abstention, lat. abstentio)

1. atitudinea unei persoane care își refuză plăcerea unui lucru, obicei et cetera; abstinenţă.

2. acțiunea de abținere, neexercitarea unui drept, refuz de a participa, de a interveni.


Abstractivitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abstractivité)

1. aptitudinea de a abstrage; caracterul persoanelor cu această abilitate.


Accesibiliza

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (accesibil + -iza)

1. a face posibil accesul.

2. a face (mai) accesibil tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilități.


Acrescământ

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. accroissement)

1. (jur.) drept prin efectul căruia partea unui moştenitor, a unui legatar creşte, ca urmare a înlăturării de la succesiune a altor persoane.


Ad hominem

Parte de vorbire: loc. adj. și adv.
Origine: (lat. ad hominem, la om)

1. argument ~ = argument îndreptat contra persoanei înseşi de către adversarul său.


Adopţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. adoption, lat. adoptio)

1. faptul de a adopta; act prin care se adoptă un copil; adoptare, înfiere.

2. act juridic care stabilește relații legitime de rudenie directă între persoane care nu sunt legate prin sânge.

3. (prin ext.) alegerea a ceva (de către cineva).

4. (var.) adopțiune.