Dictionar

Rezultate secundare (Petrece):

Abiogen, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abiogène)

1. (biol.; despre medii) care este lipsit de viață.

2. (despre procese) care are loc, se petrece fără participarea materiei vii.


Actual, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. actuel, lat. actualis)

1. adj. care se petrece în prezent; contemporan; la ordinea zilei.

2. s. n. holocen.


Amuza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. amuser, s’amuser)

1. (refl.) a petrece în mod plăcut și vesel; a se distra, a se înveseli, a se desfăta.

2. (tr.) a face se amuze; a înveseli; a distra.


Anticipaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anticipation, lat. anticipatio)

1. anticipare.

2. cu ~ = înainte de termenul stabilit; literatură de ~ = literatură a cărei acţiune se petrece în lumea viitorului.

3. (muz.) sunet care apare înaintea acordului căruia îi aparţine.


Atracţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. attraction, lat. attractio)

1. înclinaţie puternică spre cineva sau ceva.

2. farmec.

3. tendinţă de apropiere a două elemente lingvistice.

4. (fiz.) forţă care tinde apropie corpurile.

5. ~ universală = proprietate a tuturor corpurilor din univers de a se atrage reciproc; gravitaţie.

6. (pl.) distracţie, petrecere, amuzament.

7. număr de ~ = număr din programul unui varieteu, al unui circ.


Bacanal, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. bacchanal/e/, lat. bacchanalia)

1. adj. de bacanală.

2. (fig.) orgiastic.

3. s. f. sărbătoare cu muzică şi dansuri, la romani, în cinstea zeului Bacus.

4. (fig.) petrecere zgomotoasă; orgie.

5. piesă instrumentală sau orchestrală, din perioada clasică şi romantică, cu ritm alert, punctat, cu o factură acordică şi sonoritate amplă.