Dictionar

Rezultate secundare (Plin):

Plin; compact; umplut

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT farctus; repletus

2. FR farci; plein; rempli

3. EN (in)farctate; stuffed; full; filled

4. DE ausgestopft; ausgefüllt; vollgestopft; voll; angefüllt; gefüllt

5. RU зaполненный; полный; выполненный; нaполненный

6. HU tele, teli; tömör, sűrű; megtölteni, teletölteni


Plintă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. plinthe)

1. mic soclu, în afară, la partea inferioară a unei clădiri, a unui zid etc.

2. fâșie de mozaic, de piatră la partea inferioară a pereților unei camere, care ferește pereții de lovituri și umezeală.

3. bloc paralelipipedic pe care se reazemă o coloană sau un piedestal.


Poplin

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. popeline, germ. Poplin, rus. poplin)

1. ţesătură de bumbac mercerizat, cu urzeala mai subţire decât băteala.


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Abil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. habile, lat. habilis)

1. care are multă pricepere manuală; îndemânatic.

2. care execută (ceva) cu pricepere și competență; dibaci, priceput.

3. (fig.) care dovadă de viclenie și ingeniozitate; care este descurcăreț, șmecher.

4. (jur.) care îndeplinește condițiile cerute de lege pentru a exercita un anumit drept.

5. (antonime) inabil, neîndemânatic, nepriceput, stângaci.


Abiologie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abiologie)

1. disciplină care studiază elementele anorganice, adică elementele lipsite de viață.


Acantologie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. acanthologie)

1. disciplină care se ocupă cu studiul spinilor.


Acarologie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. acarologie)

1. disciplină care se ocupă cu studiul căpușelor și acarienilor.


Achita

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. acquitter)

1. tr. (jur.) a declara pe cineva liber de răspundere penală, a scoate din culpă.

2. (fam.) a ucide.

3. tr., refl. a(-şi) plăti o datorie.

4. a se ~ de ceva = a îndeplini (ceva).