Dictionar

Rezultate principale (Populație):

Populaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. population)

1. totalitatea locuitorilor dintr-o țară, regiune etc.

2. ~ activă = totalitatea oamenilor ocupați în procesul muncii sociale.

3. (biol.) grup de indivizi înrudiți, dar genotipic diferiți, ai unei specii, delimitat în timp și spațiu.

4. ansamblul de indivizi supuși unui studiu statistic.


Populaţie

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT populatio

2. FR population

3. EN population

4. DE Population; Fortpflanzungsgemeinschaft; Bevölkerung

5. RU популяция

6. HU populáció, meghatározott helyen élő egyedek sokasága, mely egy fajhoz tartozik


Rezultate secundare (Populație):

Suprapopulaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. surpopulation)

1. mare concentrare a populaţiei într-un oraş, într-o regiune etc.

2. (biol.) existenţa unei densităţi excesive de organisme pe o anumită arie.

3. ~ relativă = excedent al populaţiei muncitoreşti în raport cu necesităţile de forţă de muncă ale capitalului.


Abator

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abattoir)

1. construcţie unde se sacrifică animalele destinate consumului populaţiei.

2. (fig.) masacru.


Agriotip

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. agriotype, lat. agriotypus)

1. (biol.) tipul sălbatic sau ancestral al unei plante.

2. tipul cel mai frecvent dintr-o populaţie.


Alimentaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alimentation)

1. alimentare (I); hrană, consum.

2. ~ publică = reţea de întreprinderi comerciale pentru servirea populaţiei cu produse alimentare.


Alogen, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. allogène)

1. deosebit prin natură şi prin origine de mediul înconjurător; alogenetic.

2. (despre o populaţie; şi s. m.) venit din altă parte, de altă origine.


Annona

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. annona)

1. (în Roma antică, în perioada imperiului) obligaţie a populaţiei de a aproviziona oraşele şi armata.

2. (în Imperiul Bizantin) tain al soldaţilor.


Apartheid

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl., fr. apartheid)

1. politică rasistă de discriminare dusă de minoritatea albă împotriva majorităţii populaţiei de culoare din Africa de Sud.