Dictionar

Rezultate secundare (Pregătit):

Armat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. armé)

1. înarmat.

2. (bot.) prevăzut cu organe de apărare; spinos.

3. forţe ~e = ansamblul mijloacelor militare ale unei ţări.

4. (despre un conflict) însoţit de acţiuni militare.

5. (despre o armă de foc) pregătită pentru tragere.

6. (despre beton) prevăzut cu o armătură.


Avizat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. avisé)

1. prevenit, informat; pregătit, competent.

2. (despre un act) pe care cineva şi-a pus avizul.


Bal 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bal)

1. reuniune cu dans organizată într-un local special pregătit.


Carton

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. carton)

1. hârtie groasă şi puţin flexibilă.

2. tăviţă de mucava; (p. ext.) conţinutul ei.

3. schiţă, studiu pregătitor la un tablou.

4. tub mic de hârtie groasă la capătul unor ţigări, prin care se trage fumul.


Câmp

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (după fr. champ, lat. campus)

1. întindere vastă de pământ fără accidente însemnate de teren; șes, câmpie; spec. întindere de pământ cultivată, semănată; totalitatea ogoarelor din jurul unei comune.

2. munca ~ului = lucrarea pământului.

3. artilerie de ~ = artilerie dotată cu tunuri și obuziere care pot fi deplasate numai pe teren puțin accidentat.

4. loc. adv. în plin ~ sau în ~ deschis = sub cerul liber; fără adăpost.

5. expr. a o lua peste ~ = a merge de-a dreptul, părăsind drumul.

6. a-și lua (sau a apuca) ~ii = a pleca orbește, fără a ști încotro (de desperare, de durere, de mânie); a ajunge la desperare.

7. întindere de pământ în afara unei localități (unde nu mai sunt case).

8. ~ de gheață = masă întinsă și neîntreruptă de gheață care acoperă o suprafață (în regiunile polare).

9. loc, spațiu, porțiune de teren în limitele cărora se desfășoară o anumită activitate.

10. spaţiu delimitat în care este cuprinsă imaginea de pe o peliculă cinematografică.

11. ~ vizual = porţiune din spaţiu care poate fi cuprinsă cu privirea.

12. ~ operator = porţiune de piele special pregătită pentru o intervenţie chirurgicală.

13. fâşie de pânză care delimitează plaga operatorie.

14. porţiune din spaţiu în care fiecărui punct i se asociază o mărime fizică bine determinată.

15. (inform.) subîmpărţire din punct de vedere logic a unei cartele conţinând, fiecare, o informaţie reprezentată codificat.

16. mulţime de valori ale uneia sau mai multor mărimi variabile.

17. ~ lexical = ansamblu de cuvinte din aceeaşi sferă semantică, care exprimă noţiuni asemănătoare sau asociabile.

18. (arte) fond în limitele căruia poate fi reprezentată o imagine, un motiv ornamental etc.


Ex abrupto

Parte de vorbire: loc. adv.
Origine: (lat. ex abrupto)

1. dintr-o dată, brusc; pe nepregătite, pe neașteptate.