Dictionar

Rezultate principale (Preocupa):

Preocupa

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. préoccuper, lat. praeoccupare)

1. tr. (despre idei, probleme etc.) a stărui neîntrerupt în minte, a obseda.

2. a îngrijora, a nelinişti.

3. a face fie în centrul atenţiei, a trezi interesul, curiozitatea.

4. refl. a se interesa în mod deosebit de cineva sau ceva.


Rezultate secundare (Preocupa):

Preocupant, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. préoccupant)

1. care preocupă.


Preocupare

Parte de vorbire: s.
Origine: (preocupa)

1. faptul de a (se) preocupa; interes deosebit, grijă pentru ceva sau cineva; (p. ext.) activitate susţinută într-un anumit domeniu.

2. stare de îngrijorare, de nelinişte.


Abandona

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. abandonner)

1. (tr.) a rupe legătura cu ceva sau cu cineva.

2. a renunța la a urma o acțiune, o căutare etc.

3. a părăsi, a renunţa definitiv la ceva.

4. a părăsi pe cineva (familia, copiii) lăsându-l fără sprijin.

5. a nu mai vrea ceva sau pe cineva.

6. a neglija, a lăsa în voia...

7. a înceta de a utiliza.

8. (refl.) (figurat) a se lăsa pradă unui sentiment, unei emoții, a se adânci în anumite preocupări.

9. a se încrede, a se preda.

10. a se neglija.

11. a-și pierde curajul.

12. (intr.) a se retrage dintr-o competiţie.


Absent, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. absent, lat. absens)

1. care lipseşte de undeva.

2. (fig.) distrat; preocupat.


Absorbant, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. absorbant)

1. adj. absorbitor, absorbtiv.

2. adj., s.n. (corp lichid sau solid) care absoarbe gaze, substanțe, radiații etc.

3. adj. (fig.) care preocupă.


Absorbi

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. absorber, lat. absorbere)

1. tr. a se îmbiba, a suge, a încorpora ceva.

2. a prelua cunoştinţe, idei, elemente specifice etc., asimilându-le în propria structură.

3. (despre corpuri poroase) a atrage în sine; a lăsa pătrundă în sine; a îmbiba.

4. (fig.) a preocupa intens.

5. refl. (fig.) a se cufunda în gânduri.

6. (fig.) a interesa foarte mult pe cineva; a preocupa.

7. fig. a preocupa în întregime; a captiva.


Absorbit, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (absorbi)

1. adj., s.n. (fluid) încorporat de o substanţă absorbantă.

2. adj. (fig.) preocupat; captivat.


Afacere

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. affaire)

1. activitate comercială.

2. cifră de ~i = total al banilor obţinuţi în comerţ sau în alte activităţi economice.

3. acţiune din care rezultă un profit.

4. tranzacţie economică.

5. (fam.) îndeletnicire.

6. ~i interne (sau externe) = treburi, preocupări, lucrări privind problemele interne (sau externe) ale unui stat.