Dictionar

Rezultate secundare (Primit):

Primitiv

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT primitivus

2. FR primitif; primitive

3. EN primitive

4. DE primitiv

5. RU примитивный

6. HU ősi, eredeti, fejletlen, közönséges


Primitiv, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. primitif, lat. primitivus)

1. adj. de la începutul omenirii, străvechi.

2. aflat pe cea dintâi treaptă a dezvoltării societăţii umane.

3. necultivat, necivilizat, sălbatic.

4. nume dat pictorilor şi sculptorilor care precedă epoca Renaşterii.

5. primar, de bază.

6. cuvânt ~ = cuvânt-


Primitivism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. primitivisme)

1. caracter primitiv; primitivitate.

2. denumire dată oricărei tendințe de a căuta căi sau modele într-o cultură mai puțin evoluată din trecut.

3. școală de pictură care, din atenție pentru fond, înlătură tot ce e adăugat de civilizație; imitarea cu bună știință a „primitivilor”.

4. falsă naivitate sau simularea naivității în creația literar-artistică.


Primitivitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. primitivité)

1. stare de înapoiere, lipsă de civilizație; sălbăticie, primitivism.

2. stare a ceea ce este primitiv.


Acraniate

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. acraniens)

1. pl. subîncrengătură de animale cordate primitive, lipsite de craniu.


Adamism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. adamisme)

1. doctrină a unor eretici din primele secole ale creştinismului, care apăreau goi în adunări.

2. orientare în cadrul akmeismului, care manifesta preferinţa pentru elementul biologic primitiv.


Adoptiv, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. adoptif, lat. adoptivus)

1. (despre copii) primit în familie cu drepturi şi obligaţii de copil propriu; înfiat.

2. (despre părinţi) dobândit prin adopţie.


Agamie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. agamie, lat. agamia)

1. (biol.) înmulţire asexuată care nu implică fecundaţie.

2. lipsă a unui regim juridic privind căsătoria în societatea primitivă.


Agnate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. agnathes)

1. subîncrengătură de cordate primitive, acvatice, fără fălci şi dinţi osoşi; agnatostomi.


Agriologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (agrio- + -logie)

1. disciplină care studiază obiceiurile omului primitiv.