Dictionar

Rezultate principale (Producţie,):

Producţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. production)

1. activitate socială în care oamenii, reciproc legați prin raporturi economice, produc bunuri materiale.

2. compartiment într-o întreprindere care se ocupă de aspectele organizatorice, economice și administrative ale producției.

3. rezultatul producției; totalitatea produselor obținute în procesul muncii într-o perioadă de timp și într-un anumit sector.

4. lucrare, creație, operă.

5. creare a unui film; realizarea lui materială; filmul însuși.

6. manifestare artistică organizată la sfârșitul unui an școlar.


Producţie

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT production

2. FR production

3. EN production

4. DE Erzeugung

5. RU продукция; вырaботкa; производство

6. HU termelés, gyártás, hozam, termés


Rezultate secundare (Producţie,):

Coproducţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. coproduction)

1. formă de cooperare în producţie care se stabileşte între guverne sau întreprinderi producătoare din ţări diferite pentru realizarea în comun a unui produs sau a unui colectiv.

2. producţie cinematografică la realizarea căreia au colaborat mai multe studiouri din diferite ţări.


Microproducţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (micro- + producţie)

1. producție de serie mică, uneori experimentală.


Monoproducţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (mono1- + producţie)

1. specializare îngustă a unei economii naţionale, limitată la o singură ramură economică.


Reproducţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. reproduction)

1. reînnoire, reluare continuă a unui proces de producţie.

2. (biol.) reproducere, înmulţire.


Subproducţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. sous-production)

1. producţie inferioară nevoilor sol-vabile ale consumatorilor.


Superproducţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. superproduction)

1. producţie cinematografică, film care depăşeşte pe cele obişnuite prin spectaculozitate; superfilm.


Acumulare

Parte de vorbire: s.
Origine: (acumula)

1. acţiunea de a (se) acumula.

2. proces economic complex constând în formarea şi utilizarea unei părţi din venitul societăţii pentru asigurarea reproducţiei lărgite.

3. ~ a capitalului = transformarea plusvalorii în capital; fond de ~ = parte a unui venit pentru acumulare; rata ~ării = raportul dintre fondul de acumulare şi venitul pe baza căruia se formează.

4. (geol.) proces de depunere a materialului transportat de agenţii geomorfologici.


Agricultură

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. agriculture, lat. agricultura)

1. ramură a producţiei materiale incluzând operaţiile şi metodele de cultivare a pământului şi creşterea vitelor.


Agroclimatologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (agro- + climatologie)

1. ramură a climatologiei care studiază clima ca factor al producţiei agricole.


Agrominim

Parte de vorbire: s.
Origine: (rus. agrominimum)

1. totalitatea lucrărilor agronomice minime pentru a fi aplicate în scopul creşterii producţiei agricole.


Amniotic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. amniotique)

1. referitor la amnios, al amniosului.

2. (reproducție) lichid ~ = lichid conținut în amnios (sacul amniotic) și în care se scaldă fătul.


Antiartă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr., engl. antiart)

1. artă lipsită de conţinut.

2. curent în avangarda artistică a ultimelor decenii cu caracter contestatar faţă de arta academistă.

3. producție care nu respectă principiile artei (academice); producție antiartistică.