Dictionar

Rezultate secundare (Profesiuni):

Abecedar

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat. abecedarius, fr. abécédaire)

1. carte elementară pentru învăţarea scrisului şi cititului.

2. (fig.) primele noţiuni ale unei ştiinţe sau profesiuni; abc.

3. (var. înv.) abețadar, abețe, abițedar, abițidar.


Deformaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. déformation, lat. deformatio)

1. deformare.

2. ~ profesională = folosire mecanică, în viaţa de toate zilele, a deprinderilor căpătate prin exercitarea unei profesiuni.

3. (tehn.) operaţie prin care se obţine o modificare permanentă a formei, volumului, suprafeţei unui material.

4. ~ plastică = prelucrare a unui material prin producerea unor modificări plastice.


Deontologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. déontologie)

1. parte a eticii care studiază normele şi obligaţiile specifice unei anumite profesiuni.

2. ~ medicală = totalitatea regulilor şi uzanţelor care reglementează relaţiile dintre medici sau dintre aceştia şi bolnavi.

3. teorie despre datorie, despre obligaţiile morale.


Elitiza

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (elita + -iza)

1. a da un caracter elitist unei profesiuni etc.

2. a deveni rezervat elitei.


Extraprofesional, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. extraprofessionnel, engl. extraprofessional)

1. în afara profesiunii cuiva.


Interprofesional, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. interprofessionnel)

1. comun mai multor profesiuni.

2. bazat pe transferul de tehnici şi metode între două sau mai multe profesiuni.