Dictionar

Rezultate principale (Pronaos.):

Pronaos

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. pronaos, cf. gr. pro - înainte, naos - templu)

1. partea dinspre ușă a unei biserici; tindă.

2. încăpere a unui templu grec, care servea ca vestibul și era așezată în fața sanctuarului.

3. (neobișnuit) prolog.


Rezultate secundare (Pronaos.):

Nartex

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr., gr. narthex)

1. încăpere care precedă naosul unui templu bizantin; pronaos; pridvorul unei biserici.


Protiron

Parte de vorbire: s.
Origine: (gr. prothyron)

1. (ant.) vestibul al unei case greceşti.

2. mică construcţie adăugată peretelui de intrare într-o biserică, portalului sau pronaosului, constând dintr-o boltă în formă de baldachin sprijinită de perete şi susţinută, în faţă, de două coloane.


Trivolon

Parte de vorbire: s.n. (înv.)
Origine: (necunoscută)

1. prima încăpere la intrarea într-o biserică; pronaos.