Dictionar

Rezultate principale (Protecţie,):

Protecţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. protection, lat. protectio)

1. ocrotire, pază, apărare.

2. ~ a muncii = totalitatea măsurilor tehnico-organizatorice, sanitare etc. menite prevină îmbolnăvirile profesionale și accidentele de muncă.

3. sprijin, ajutor dat cuiva de o persoană influentă.

4. persoană care acordă acest sprijin.


Rezultate secundare (Protecţie,):

Radioprotecţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. radioprotection)

1. complex de măsuri pentru apărarea omului şi a naturii de efectele nocive ale radiaţiilor.


Termoprotecţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (termo- + protecţie)

1. ansamblu de operaţii şi mijloace tehnice care protejează de efectele încălzirii excesive.


Amuletă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. amulette, lat. amuletum)

1. obiect mic căruia i se atribuie, magic, o putere de protecţie, vindecare etc.; talisman, fetiş.


Antichimic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. antichimique)

1. destinat protecţiei împotriva armei chimice.


Antigrizutos, -oasă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. antigrisouteux)

1. prevăzut cu dispozitive speciale de protecţie contra exploziilor în minele de cărbuni cu emanaţii de grizu.


Armură

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. armure)

1. îmbrăcăminte de protecţie din plăci de metal şi zale, la războinicii medievali.

2. mod de împletire a fibrelor de urzeală cu cele de bătătură ale unei ţesături.

3. (muz.) totalitatea sunetelor de alteraţie la cheie, spre a indica tonalitatea; armatură.


Auspiciu

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. auspicium, fr. auspice)

1. (la romani) prevestire făcută de auguri (I).

2. dreptul de a lua auspiciile (rezervat consulilor, pretorilor şi cenzorilor).

3. (rar) protecţie.

4. sub ~iile cuiva = sub egida, sub patronajul cuiva; sub cele mai bune ~ii = în împrejurări favorabile.


Blindaj

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. blindage)

1. cuirasă de oţel la protecţia navelor, a tancurilor, avioanelor împotriva proiectilelor.

2. element de construcţie servind ca mijloc de protecţie a unor piese sau sisteme tehnice.